Integritetspolicy hos Solbrännan Serverings AB (“Solbrännan”)

Enligt EU’s General Data Protection Policy (GDPR) är företag inom EU skyldiga att uppvisa hur de samlar personlig information om sina kunder, vad den används till, vem som har tillgång till den och hur länge den sparas, från och med den 25 maj 2018. I detta dokument avser vi att upplysa våra kunder om vår hantering av insamlade personuppgifter.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta oss på info@rodloga.com.

Vilken information sparar vi?

Elektroniskt nyhetsbrev

Solbrännan sparar endast den information som kunden valt att ge ut själv när hen har begärt att prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev. Detta är vanligen, och inte mer än:

  • Namn
  • Epostadress
  • Telefonnummer

Köp av tjänster

I samband med köp av tjänster, t.ex. cateringuppdrag, festarrangemang, hyra av lokal, o.s.v., så har vi sparat de kunduppgifter som kunden har gett samtycke till.

Hur använder Solbrännan dina personuppgifter?

Som prenumerant till vårt nyhetsbrev och/eller kund hos oss har du gett ditt samtycke till att dina uppgifter används till att skicka vårt nyhetsbrev eller kontakta dig i andra kommersiella syften. Vi uppger aldrig din information till tredje parter.

Vem tar del av uppgifterna?

Solbrännan och dess anställda samt MailChimp har tillgång till dina personuppgifter. MailChimp är det företag som hanterar våra epost-utskick. Vi uppger aldrig din information till tredje parter.

Hur samlar vi information?

Vi samlar kunduppgifter från kunder som frivilligt väljer att prenumera på våra nyhetsbrev eller köper våra tjänster.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du samtycker. Du kan alltid avsluta din prenumeration hos oss genom att klicka på länken längst ner i våra nyhetsbrev eller kontakta oss direkt. Din information raderas då i våra databaser hos MailChimp. Om du som har köpt tjänster hos oss, t.ex. catering, festarrangemang, o.s.v. har frågor om den information som sparats i samband med köptillfället så är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du som har uppgivit din personliga information till oss har rättighet till:

  • att begära korregering eller borttagande av uppgifter
  • insyn i behandlingen av personuppgifter
  • att begränsa användningen av dina uppgifter, t.ex. för nyhetsbrev eller annan marknadsföring
  • att när som helst dra tillbaka samtycket